پنج شنبه, ۳ اسفند , ۱۴۰۲

Thursday, 22 February , 2024

در گفت‌وگو با ایسنا مطرح شد

سومین حمله پهبادی یمن به فرودگاه نجران

معاون آموزشی امور دستیاری و تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با تاکید بر ضرورت اصلاح شیوه پذیرش دانشجوی Ph.D، گفت:

سایر اخبار مهم

در مجلس شورای اسلامی عنوان شد:

کلیات اصلاح ساختار بودجه در شورای عالی هماهنگی اقتصادی تصویب شد

در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه به‌ریاست رئیس‌جمهور و با حضور سایر اعضا جمع‌بندی کمیته‌های کارشناسی از چارچوب‌های کلی و محورهای کلان اصلاح ساختار بودجه ارایه شد.

در مجلس شورای اسلامی عنوان شد:

کلیات اصلاح ساختار بودجه در شورای عالی هماهنگی اقتصادی تصویب شد

در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه به‌ریاست رئیس‌جمهور و با حضور سایر اعضا جمع‌بندی کمیته‌های کارشناسی از چارچوب‌های کلی و محورهای کلان اصلاح ساختار بودجه ارایه شد.

در مجلس شورای اسلامی عنوان شد:

کلیات اصلاح ساختار بودجه در شورای عالی هماهنگی اقتصادی تصویب شد

در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه به‌ریاست رئیس‌جمهور و با حضور سایر اعضا جمع‌بندی کمیته‌های کارشناسی از چارچوب‌های کلی و محورهای کلان اصلاح ساختار بودجه ارایه شد.

در مجلس شورای اسلامی عنوان شد:

کلیات اصلاح ساختار بودجه در شورای عالی هماهنگی اقتصادی تصویب شد

در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه به‌ریاست رئیس‌جمهور و با حضور سایر اعضا جمع‌بندی کمیته‌های کارشناسی از چارچوب‌های کلی و محورهای کلان اصلاح ساختار بودجه ارایه شد.

در مجلس شورای اسلامی عنوان شد:

کلیات اصلاح ساختار بودجه در شورای عالی هماهنگی اقتصادی تصویب شد

در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه به‌ریاست رئیس‌جمهور و با حضور سایر اعضا جمع‌بندی کمیته‌های کارشناسی از چارچوب‌های کلی و محورهای کلان اصلاح ساختار بودجه ارایه شد.

در مجلس شورای اسلامی عنوان شد:

کلیات اصلاح ساختار بودجه در شورای عالی هماهنگی اقتصادی تصویب شد

در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه به‌ریاست رئیس‌جمهور و با حضور سایر اعضا جمع‌بندی کمیته‌های کارشناسی از چارچوب‌های کلی و محورهای کلان اصلاح ساختار بودجه ارایه شد.

در مجلس شورای اسلامی عنوان شد:

کلیات اصلاح ساختار بودجه در شورای عالی هماهنگی اقتصادی تصویب شد

در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه به‌ریاست رئیس‌جمهور و با حضور سایر اعضا جمع‌بندی کمیته‌های کارشناسی از چارچوب‌های کلی و محورهای کلان اصلاح ساختار بودجه ارایه شد.

در مجلس شورای اسلامی عنوان شد:

کلیات اصلاح ساختار بودجه در شورای عالی هماهنگی اقتصادی تصویب شد

در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه به‌ریاست رئیس‌جمهور و با حضور سایر اعضا جمع‌بندی کمیته‌های کارشناسی از چارچوب‌های کلی و محورهای کلان اصلاح ساختار بودجه ارایه شد.

در مجلس شورای اسلامی عنوان شد:

کلیات اصلاح ساختار بودجه در شورای عالی هماهنگی اقتصادی تصویب شد

در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه به‌ریاست رئیس‌جمهور و با حضور سایر اعضا جمع‌بندی کمیته‌های کارشناسی از چارچوب‌های کلی و محورهای کلان اصلاح ساختار بودجه ارایه شد.

آخرین اخبار

پربازدیدترین اخبار