پنج شنبه, ۳ خرداد , ۱۴۰۳

Thursday, 23 May , 2024

  • یکشنبه / 23 فوریه 2020 / 09:29
  • سرویس: تیتر اول
  • کد خبر: 3166
  • خبرنگار : 104

آمار رسمی منتخبان اهواز/پیروزی قاطع اصولگرایان

فرمانداری اهواز نتیجه شمارش آرای حوزه انتخابیه اهواز، باوی، کارون و حمیدیه و منتخبان یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را اعلام کرد.

فرمانداری اهواز نتیجه شمارش آرای حوزه انتخابیه اهواز، باوی، کارون و حمیدیه و منتخبان یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را اعلام کرد.

بر این اساس ،سید کریم حسینی با ۹۹ هزار و ۱۰۶ رای و کسب ۳۴.۵۳ درصد کل آرا و مجتبی یوسفی با ۶۵ هزار و ۹۲۳ رای و کسب ۲۲.۹۷ درصد کل آرا در دور اول به عنوان منتخبان این حوزه انتخابیه مشخص شدند.

شبیب جویجری با ۴۱ هزار و ۲۳۷ رای و کسب ۱۴.۳۷ درصد کل آرا و احمد سراج با کسب ۳۷ هزار و ۹۳۴ رای و کسب ۱۳.۲۲ درصد کل آرا به مرحله دوم انتخابات یازدهمین دوره مجلس برای تعیین سومین نماینده اهواز، راه یافتند.

فرمانداری اهواز،تعداد آرای ماخوذه در این حوزه انتخابیه را ۳۲۰ هزار رای اعلام کرد.

بر این اساس آرای نامزدها به این شرح است:

٫۱ آقای سیدکریم حسینى نام پدر سید جابر دارای ۹۹۱۰۶ رأی
۲- آقای مجتبى یوسفى نام پدر محمد حسین دارای ۶۵۹۲۳ رأی
۳٫ آقای شبیب جویجری نام پدر ملا حمید دارای ۴۱۲۳۷ رأی
۴٫ آقای احمد سراج نام پدر محمدجواد دارای ۳۷۹۳۴ رأی
۵٫ آقای همایون یوسفى نام پدر لطفه دارای ۲۸۱۳۷ رأی
۶٫ آقای سیدرضا فلاحى مقدم نام پدر سیدمحمد دارای ۲۵۴۷۷ رأی
۷٫ آقای سیدناصر مهداوی نام پدر سیدجحیل دارای ۲۳۱۶۹ رأی
۸٫ آقای جبار سعیداوی نام پدر کاظم دارای ۲۳۱۱۲ رأی
۹٫ آقای ناصر سودانى نام پدر علی دارای ۲۱۱۳۱ رأی
۱۰٫ آقای عبدالجبار یکتا نام پدر کاظم دارای ۲۰۳۶۵ رأی
۱۱٫ آقای سیدرضا میرزاده نام پدر عبدالمحمد دارای ۱۶۲۵۳ رأی
۱۲٫ آقای اکبر یاوری نام پدر چاسب دارای ۱۴۷۱۴ رأی
۱۳٫ آقای یاور شاه ولى کوه شوری نام پدر سنجر دارای ۱۴۶۸۹ رأی
۱۴٫ آقای عبدالجلیل فردوس پناه نام پدر عبدالحسین دارای ۱۳۴۰۹ رأی
۱۵٫ آقای حسن سلیمانى نام پدر رسن دارای ۱۲۱۶۰ رأی
۱۶٫ آقای سیدسجاد طباطبائى نام پدر سید جعفر دارای ۱۱۳۱۹ رأی
۱۷٫ آقای عنایت اله اسفندیاری نژاد نام پدر محمد دارای ۱۱۰۱۷ رأی
۱۸٫ آقای رضا کلاه کج نام پدر على اصغر دارای ۹۹۹۳ رأی
۱۹ .آقای عبداله الهائى نام پدر رحیم دارای ۹۲۳۲ رأی
۲۰٫ آقای عبدالکریم لویمى نام پدر محتوک دارای ۷۶۷۸ رأی
۲۱ .آقای قربانعلى سعادت نیا نام پدر محمد على دارای ۷۴۴۲ رأی
۲۲٫ آقای جاسم خلیف زاده نام پدر محمد دارای ۷۲۵۵ رأی
۲۳٫آقای سیدتاج الدین طباطبائى نام پدر سید مظلوم دارای ۷۱۵۴ رأی
۲۴٫ خانم معصومه ابراهیمى نام پدر علی رضا دارای ۶۱۸۰ رأی
۲۵٫ آقای مجید نواصر نام پدر خلیف دارای ۶۱۱۴ رأی
۲۶ .آقای کیوان ساعدی نام پدر عبدالزهرا دارای ۵۸۰۰ رأی
۲۷٫ آقای ایمان محمدی نام پدر على دارای ۵۳۸۹ رأی
۲۸٫آقای محمد ممبینى نام پدر عبدلکریم دارای ۵۳۴۹ رأی
۲۹٫ خانم مژگان حسینى نام پدر اصغر دارای ۵۰۰۶ رأی
۳۰٫ آقای حمید نواصر نام پدر وحید دارای ۴۹۲۰ رأی
۳۱٫ آقای رامى علاسوندمقدم نام پدر امیرخون دارای ۴۵۷۷ رأی
۳۲٫ آقای جعفر مطیعى نام پدر حمید دارای ۳۶۳۸ رأی
۳۳٫ خانم خیریه بروایه نام پدر عبد دارای ۳۴۹۱ رأی
۳۴ .آقای سیداحمد حسینى فر نام پدر سیدمطلب دارای ۳۴۲۴ رأی
۳۵ .خانم نرگس چرخ آبی نام پدر محمد حسین دارای ۳۳۹۴ رأی
۳۶٫ آقای کاظم دشت بزرگى نام پدر حمید دارای ۳۲۷۶ رأی
۳۷ .آقای سیدهاشم مروج نام پدر سیدمحمدجواد دارای ۳۱۰۰ رأی
۳۸٫ آقای مسعود قاطع نام پدر خلاف دارای ۳۰۵۵ رأی
۳۹٫ آقای على عرب زاده نام پدر ناصر دارای ۲۶۳۵ رأی
۴۰ .آقای رضا سیاحى نام پدر مریدو دارای ۲۵۶۶ رأی
۴۱٫ آقای محمود فلاح نیا نام پدر عوید دارای ۲۵۴۸ رأی
۴۲٫ آقای منصور حزباوی نام پدر یبر دارای ۲۴۷۶ رأی
۴۳٫ آقای عدنان خنجری نام پدر غانم دارای ۲۳۴۳ رأی
۴۴٫ آقای احمد مهدی پور نام پدر محمدعلی دارای ۲۳۱۵ رأی
۴۵٫ آقای عبدالحسین کلانتری پور نام پدر على دارای ۲۲۰۲ رأی
۴۶٫ آقای محمدامین سیاحى نام پدر عبدالعزیز دارای ۲۱۶۱ رأی
۴۷٫ آقای آروین منجزی نام پدر محمد دارای ۲۱۳۱ رأی
۴۸٫ آقای رسول شابثى نام پدر مهدی دارای ۲۰۳۲ رأی
۴۹٫ آقای عبدالامیر قمری نام پدر باقر دارای ۱۹۴۱ رأی
۵۰٫ آقای على اهوازی خلف زاده نام پدر عبدالحسین دارای ۱۷۱۵ رأی
۵۱٫ آقای رضا لطفى نژاد نام پدر پنجعلى دارای ۱۷۱۲ رأی
۵۲٫ آقای جواد حیادر نام پدر عبرالکریم دارای ۱۶۷۱ رأی
۵۳٫ آقای مسعود عالمى نیسى نام پدر جاسم دارای ۱۶۲۵ رأی
۵۴٫ آقای سیدمطلب هاشمى نام پدر سید على دارای ۱۵۷۰ رأی
۵۵٫ آقای محمد مدرسى نیکو نام پدر شکراله دارای ۱۵۳۱ رأی
۵۶٫ آقای رشید محمدی نام پدر احمدرضا دارای ۱۴۹۷ رأی
۵۷٫ آقای سعید جعفری نام پدر حبیب اله دارای ۱۴۸۷ رأی
۵۸٫ آقای خالد چهارلنگ نام پدر جمال دارای ۱۴۷۵ رأی
۵۹٫ آقای محمدجواد غبیشاوی نام پدر عزیز دارای ۱۴۱۴ رأی
۶۰٫ آقای غلامرضا بابادی نام پدر دوست علی دارای ۱۳۸۵ رأی
۶۱٫ آقای حسن کریم نیا نام پدر حسین دارای ۱۳۷۵ رأی
۶۲٫ آقای حسین شیخ زاده تکابى نام پدر امید على دارای ۱۲۵۶ رأی
۶۳٫ آقای على سیدی نام پدر مالک دارای ۱۲۵۵ رأی
۶۴٫ آقای قدیر براتى نام پدر مرتضی دارای ۱۲۵۳ رأی
۶۵٫ آقای محسن معینى کربکندی نام پدر میرزا محمد دارای ۱۱۸۳ رأی
۶۶٫ آقای سیدامیرمحمد حسین زاده نام پدر سید قدرت الله دارای ۱۰۹۹ رأی
۶۷٫ آقای جمشید نقاش دزفولى نام پدر عبد المحمد دارای ۱۰۷۲ رأی
۶۸٫ آقای هوشنگ امیرخانى دهکردی نام پدر محمدمراد دارای ۹۹۸ رأی
۶۹٫ آقای على اکبر مشهدی زاده نام پدر رجب على دارای ۸۹۷ رأی
۷۰٫ آقای روح الله خادمى نام پدر حبیب الله دارای ۷۴۱ رأی
۷۱٫ آقای محمد مینائى فر نام پدر على اکبر دارای ۶۸۵ رأی
۷۲٫ آقای عبدالعلى حدادیان نژادیوسفى نام پدر محمد دارای ۶۲۹ رأی
۷۳٫ آقای حمید جنت مکان نام پدر عبدالکریم دارای ۵۴۸ رأی
۷۴٫ آقای سیدفخرالدین طاهرزاده موسویان نام پدر سیدحمداله دارای ۴۷۸ رأی
۷۵٫ آقای احمد مختاربند نام پدر محمد دارای ۴۶۹ رأی
۷۶٫ آقای محمد مال گرد نام پدر عبد العظیم دارای ۴۴۲ رأی
۷۷٫ آقای سامى سعدی نام پدر عباس دارای ۴۴۰ رأی
۷۸٫ آقای بهمن لطیفى نام پدر ابراهیم دارای ۴۳۰ رأی
۷۹٫ آقای محمد شهیدزاده نام پدر عیسى دارای ۴۲۳ رأی
۸۰٫ آقای سلطانعلى بهمنى نام پدر محمد زکی دارای ۴۰۴ رأی
۸۱٫ آقای مجید عباس زاده نام پدر حمید دارای ۳۹۹ رأی
۸۲٫ آقای داریوش بهپور نام پدر ابراهیم دارای ۳۴۸ رأی
۸۳٫ آقای مصطفى حامدنژاد نام پدر زیبق دارای ۳۲۷ رأی
۸۴٫ آقای غلامعلى رضائى نام پدر درویش دارای ۳۱۶ رأی
۸۵٫ آقای عباس بیژن پور نام پدر مهدی دارای ۳۰۸ رأی
۸۶٫ آقای رضا بهمنش نام پدر داراب دارای ۲۴۴ رأی
۸۷٫ آقای محمد حقى نیا نام پدر ابراهیم دارای ۲۴۰ رأی
۸۸٫ آقای محسن براتیان نام پدر محمدرحیم دارای ۲۲۰ رأی

انتهای پیام/

برچسب‌ها:

شعار سال 1401

آخرین اخبار

پربازدیدترین اخبار